Szkoła Podstawowa w Dębowej Łące

"Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą!" - św. Augustyn

Aktualności


Memoriał

18-11-2019 20:51, Autor: Karol Andrzejewski

W hali sportowej naszej szkoły uczniowie, absolwenci, rodzice i znajomi uczcili pamięć Andrzeja Jaroszewskiego w XVII memoriale.
Andrzej Jaroszewski był nauczycielem wychowania fizycznego w SP Dębowej Łące i Łobdowie w latach 1967–2003 ( byłe województwo toruńskie). Wychował wiele pokoleń młodzieży szczególnie usportowionej. Odnosił sukcesy na szczeblu gminy, powiatu, województwa i centralnym – przede wszystkim w siatkówce i tenisie stołowym.
To już siedemnasty raz na parkiecie hali sportowej spotkali się uczniowie i przyjaciele Andrzeja, ludzie którzy pokochali siatkówkę i dla których jest to wspaniały moment spędzenia wolnego czasu. Pierwszego dnia rywalizowali chłopcy.
Wyniki: 1miejsce - Szkoła Podstawowa w Zieleniu.
Drugiego dnia dziewczęta po bardzo wyrównanym spotkaniu w 5 secie uległy reprezentantkom ze Szkoły Podstawowej w Zieleniu.
W trzecim dniu zmagań sportowych obecni byli działacze, władze samorządowe, przyjaciele i znajomi Andrzeja. O godz. 10.00 rozpoczęły się zmagania sportowe. W turnieju uczestniczyło pięć zespołów.
Zwycięzcami byli wszyscy a trofeum z rąk organizatora Alfreda Piątka odebrała drużyna SKRA WĄBRZEŹNO. Drugie miejsce zajął "Dream Team" z Dębowej Łąki. Na podium sklasyfikowano drużynę "SIATKO BLOK". W turnieju brali udział również seniorzy z Niedźwiedzia (Niedzwianowo) oraz Dębowej Łąki (w którym zagrała jedyna kobieta Julia Jagielska).

[338]

KONKURS NA WŁASNORĘCZNIE WYKONANY RÓŻANIEC MISYJNY 2019

11-11-2019 21:41, Autor: Ks. Szymon Chachulski

Dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu – uczniom Szkoły Podstawowej w Dębowej Łące – za udział w konkursie i wykonanie różańców różną techniką i z różnych materiałów.
Do konkursu zgłoszono 17 prac. Należy podkreślić, że każda praca to wyraz pomysłowości, wyobraźni, umiejętności manualnej i niepowtarzalności stylu jego twórcy.
Jury konkursowe przyznało:

I miejsce – Antoni Paradowski (kl. 1 SP)
II miejsce „ex equo”: Ada Afelt (kl. 3 SP) oraz Natalia Czerska (kl. 4 SP)
III miejsce „ex equo”: Maja Ojdowska (kl. 3 SP) oraz Maja Winiarska (kl. 0 SP)
Wyróżnienia: Nadia Miazgowska (kl. 3 SP) oraz Franciszek Paradowski (kl. 4 SP)

Nagrody dla zwycięzców zostały wręczone 31 października br. (czwartek) w kościele parafialnym pw. Śś. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące bezpośrednio po nabożeństwie różańcowym.
Tradycyjnie dla wszystkich uczestników konkursu zostały przygotowane upominki☺.

[334]

Elektrośmieci

08-11-2019 22:04, Autor: Agata Meshaimer

Od 21.10.2019 do 31.10 trwała w naszej szkole zbiórka Elektrośmieci. „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” to projekt ekologiczny i edukacyjny, którego celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do promowania zachowań proekologicznych oraz podnoszenia świadomości ekologicznej na temat szkodliwości składowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W zamian za uzbierane kilogramy szkoły otrzymują nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego, materiałów biurowych i tuszy lub tonerów. Uczniowie wraz z rodzicami z wielkim zaangażowaniem włączyli się w akcję. Efekty naszej zbiórki były zaskakujące.
Dziękujemy serdecznie Wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę Elektrośmieci, kolejna akcja już za rok!

[331]

Terenowa Gra PCK

08-11-2019 21:42, Autor: Karolina Staworzyńska

Dnia 24 października uczniowie naszej szkoły Maja Dąbrowska uczennica klasy VI i Seweryn Andrzejewski uczeń klasy VII brali udział w Zawodach PCK „ Terenowa Gra PCK”. Na uczestników czekały zadania zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Zawodnicy musieli wykazać się wiedzą o Międzynarodowym Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, znajomością zasad zdrowego odżywiania, charakterystyką chorób pasożytniczych, umiejętnością bandażowania, a także spostrzegawczością i dużą sprawnością fizyczną. Ostatecznie po dużych emocjach i zaciętej rywalizacji zajęliśmy drugie miejsce.
Na uroczyste wręczenie nagród zawodnicy zostali zaproszeni wraz z rodzicami 3 grudnia do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, gdzie odbędzie się akademia zorganizowana z okazji 100- lecia Polskiego Czerwonego Krzyża.

[330]

Tu wszędzie Polska

08-11-2019 19:12, Autor: Maria Ziółkowska

Rok 2019 jest rokiem upamiętniającym 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Jest to znakomita okazja, by zwrócić uwagę na kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich w kontekście historii państwa i narodu polskiego. Z tym przesłaniem zorganizowano 26 października w Szkole Podstawowej w Dębowej Łące VII edycję Międzyszkolnego Konkursu Poezji Patriotycznej. W konkursie wzięło udział dziewiętnastu uczestników z klas IV – VIII ze szkół powiatu wąbrzeskiego. Celem konkursu było pielęgnowanie patriotyzmu, upowszechnianie kultury języka polskiego wśród uczniów, popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury, rozbudzanie zainteresowania poezją patriotyczną oraz rozwijanie aktorskich i recytatorskich zdolności uczestników. Recytatorzy przedstawili interesujący dobór repertuaru, pojawiły się utwory wielu polskich poetów m.in. M. Konopnickiej, K.C. Norwida, W. Szymborskiej, T. Kubiaka, K.I. Gałczyńskiego. Uczestnicy wykazali się przepięknym kunsztem recytatorskim, zaprezentowali bardzo wysoki poziom umiejętności artystycznych. Po zakończeniu recytacji organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników, opiekunów, rodziców i zaproszonych gości na „zdrowe i witaminowe śniadanko”. Smaczne i zdrowe kanapki, pogadankę, ulotki o zdrowym odżywianiu pod hasłem „eliminujemy cukier z diety” przygotowało i przedstawiło zebranym szkole koło PCK pod kierunkiem p. K Staworzyńskiej. Uczestnicy mogli podziwiać prace uczniów naszej szkoły o tematyce alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, a także ekologiczny domek wykonany z warzyw przez uczniów klas II i III naszej szkoły w czasie zajęć świetlicowych. Najwięcej jednak emocji wywołało ogłoszenie wyników. Jury w składzie: p. Stanisław Szarowski wójt Gminy Dębowa Łąka, p. Jan Maciejewski przewodniczący Rady Gminy, p. Krystyna Szewczyk przewodnicząca Komisji Oświaty, p. Agnieszka Zielińska dyrektor szkoły, p. Agata Sobieraj przewodnicząca Rady Rodziców, p. Justyna Kułakowska bibliotekarz GBP w Dębowej Łące uznało, że Jakub Skica uczeń SP w Dębowej Łące wykazał się najpiękniejszą recytacją i przyznano mu pierwsze miejsce. Drugie miejsce przypadło Sewerynowi Andrzejewskiemu także uczniowi SP w Dębowej Łące a trzecie miejsce zdobył uczeń SP w Wielkich Radowiskach Kacper Dembowski. Jury przyznało trzy wyróżnienia: dla Barbary Zielińskiej z SP w Łobdowie oraz Amelii Marszałkowskiej i Julii Szarowskiej z SP3 w Wąbrzeźnie. Publiczność swoją nagrodę przyznała Barbarze Zielińskiej uczennicy SP w Łobdowie. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz jabłko - symbol zdrowego odżywiania się ze specjalną dedykacją, a laureaci dodatkowo otrzymali nagrody książkowe. Organizatorzy wystosowali także podziękowania dla nauczycieli przygotowujących recytatorów i nauczycieli wspomagających organizację i przebieg konkursu. Specjalne podziękowania kierowane są do GKRPA, która finansowo wsparła organizację konkursu.
Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom składamy serdeczne podziękowania – organizatorzy konkursu: nauczycielki języka polskiego p. A. Lubińska, p. M Ziółkowska oraz p. K Żelazna bibliotekarz szkolny.

[329]

Uroczystość pasowania pierwszoklasistów na uczniów

07-11-2019 22:44, Autor: Anna Lubińska

    Dnia 30 października w naszej szkole odbyła się uroczystość pasowania pierwszoklasistów na uczniów. Było to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla dzieci, ale również dla ich rodziców i bliskich. Na ten moment czekali wszyscy z wielką niecierpliwością i radością. Tego dnia panowała uroczysta atmosfera, uczniowie byli ubrani w stroje galowe, a klasa przybrała odświętny wygląd. Kiedy już nadszedł czas rozpoczęcia, wychowawczyni Pani Anna Lubińska serdecznie przywitała zaproszonych gości: Pana Wójta Gminy Dębowa Łąka Stanisława Szarowskiego, Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębowej Łące Agnieszkę Zielińską, Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Agatę Sobieraj, dzieci z oddziału przedszkolnego z zerówki z wychowawczynią Panią Katarzyną Żelazną, uczniów z klasy 2 i 3 wraz wychowawczyniami Panią Agatą Masheimer i Panią Moniką Piątek-Pokucińską oraz Rodziców pierwszoklasistów. Szczególnie ciepło zostali powitani bohaterowie spotkania – pierwszaki.
     Po odśpiewaniu hymnu narodowego „Mazurka Dąbrowskiego” rozpoczęła się część artystyczna, podczas której dzieci pokazały to, czego się już nauczyły, a także zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Następnie w bardzo podniosłej atmosferze dzieci złożyły przysięgę ślubowania:
„Ślubuję uroczyście:
Wypełniać sumiennie obowiązki ucznia.
Uczyć się pilnie, być dobrym kolegą.
Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.
Dawać powody do dumy swoim nauczycielom i rodzicom.
Swoim zachowaniem i nauką sprawiać im radość.
Ślubuję być dobrym Polakiem i godnie służyć ojczyźnie”.
     Po złożeniu przysięgi Pani dyrektor szkoły Agnieszka Zielińska dokonała aktu pasowania przy pomocy symbolicznego ołówka. „Pasuję Cię na ucznia szkoły podstawowej”- mówiła Pani dyrektor dotykając ramienia każdego ucznia.
Od tej chwili pierwszaki dołączyły do grona społeczności szkolnej i stały się pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej w Dębowej Łące.
     Na koniec uroczystości uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, upominki od zaproszonych gości, a także słodkości od koleżanek i kolegów. Po ceremonii, pamiątkowych zdjęciach, uczniowie z rodzicami i gośćmi udali się na poczęstunek.
    Ten dzień pozostanie w pamięci nas wszystkich. Naszym najmłodszym uczniom życzymy samych sukcesów, radości ze zdobywanej wiedzy oraz jak najlepszych ocen na pierwszym szkolnym świadectwie.

[328]

Próbna ewakuacja szkoły

30-10-2019 22:44, Autor: Karolina Staworzyńska

Dnia 23 października w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było przypomnienie uczniom i pracownikom szkoły procedur dotyczących zachowania się w przypadku zagrożeń.

Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami opuścili budynek szkoły drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki. Na miejscu nauczyciele poinformowali dyrektor szkoły p. Agnieszkę Zielińska czy wszyscy uczniowie bezpiecznie opuścili szkołę. Po przeprowadzonej kontroli budynku przez Strażaków z Powiatowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie odwołano alarm. Na zakończenie Strażacy udzielili kilku informacji, jak zabezpieczyć się przed zatruciem czadem. Po tych czynnościach uczniowie wrócili na lekcje.

Próbną ewakuację można uznać za udaną. Cała akcja przebiegła szybko i sprawnie, dzięki zachowaniu procedur, oraz wykonywaniu poleceń przez uczniów. Można uznać, że szkoła jest przygotowana do ewakuowania placówki w razie zagrożenia.

Dziękujemy Strażakom z Powiatowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie.

[326]

Dzień Papieski

24-10-2019 22:55, Autor: Ks. Szymon Chachulski

W czwartek, 17 października 2019, odbyła się w naszej szkole akademia słowno-muzyczna z okazji XIX Dnia Papieskiego pod hasłem: „Wstańcie, chodźmy!”. Program akademii miał na celu przybliżyć osobę i istotne przesłania pontyfikatu naszego wielkiego Rodaka – św. Jana Pawła II.

Uczniowie kl. 8 SP, w scenariuszu przygotowanym przez ks. Szymona Chachulskiego, ukazali Papieża Polaka jako człowieka, który miał i rozwijał swoje zamiłowania aktorskie i literackie, był wrażliwy na potrzebujących, ale szanował także ludzi innych religii i kultur, prowadząc z nimi dialog. Jako ksiądz uwielbiał spotkania z młodzieżą: przemawiał do nich, rozmawiał z nimi, śpiewał piosenki przy ognisku, chodził po górach, celebrował Msze św. pod gołym niebem… Jako papież miał duży wpływ na losy swojego kraju, a głoszonym apostolskim słowem odmieniał serca wielu ludzi na całym świecie.

Akademia rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem Barki – ulubionej pieśni Jana Pawła II. W akademii wykorzystano multimedialnie takie nagrania jak: „Zaufaj Panu już dziś” – Magda Anioł i Przyjaciele; „Habemus Papam. Cantobiografia” – Piotr Rubik; „Obudź mnie” – Guadalupe; „Niech zstąpi Duch Twój” – kazanie Jana Pawła II na Placu Zwycięstwa w Warszawie 1979 roku; „Ciebie chcemy” – Owca.

[325]

Wycieczka

24-10-2019 22:28, Autor: Leszek Gielniak

16 października 2019r. o godzinie 6.30 uczniowie klas IV-VIII wyruszyli na podbój stolicy pod przewodnictwem p. Małgosi Michalskiej, p. Leszka Gielniaka i p. Kamila Sulińskiego. Podróż minęła nam sprawnie, bez problemów żołądkowych:). Po kilku godzinach dotarliśmy na miejsce, w Warszawie przywitała nas ładna pogoda. Pierwszych kilka godzin spędziliśmy w zadumie w Muzeum Powstania Warszawskiego, a następnie wjechaliśmy niezwykle szybką windą na taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki - widok robił wrażenie. Finalnie, odwiedziliśmy Centrum nauki Kopernik, gdzie wszyscy dokonaliśmy ciekawych odkryć i rozbudziliśmy ciekawość do nauki. Wróciliśmy około 22, zmęczeni ale bardzo zadowoleni.

[324]

Nauczyciele odznaczeni i nagrodzeni

24-10-2019 22:01, Autor: Admin

Dnia 16.10.2019r. w Dworze Artusa w Toruniu odbyło się spotkanie nauczycieli z regionu toruńskiego, gdzie Kurator Oświaty p. Marek Gralik i Wicekurator p. Maria Mazurkiewicz dziękowali za wieloletnią pracę i zaangażowanie w codzienne obowiązki wszystkim nauczycielom, a w szczególności tym, którzy mieli zaszczyt odbierać odznaczenia państwowe i resortowe za szczególne osiągnięcia dla oświaty. Wśród odznaczonych i wyróżnionych była nauczycielka z naszej szkoły p. Maria Ziółkowska. Gratulujemy!

[323]

Rewia na lodzie „Przygody Sindbada Żeglarza”

18-10-2019 22:29, Autor: Monika Piątek-Pokucińska

16 października 2019 roku uczniowie klas I-III SP naszej szkoły wraz z opiekunami Panią Moniką Piątek-Pokucińską i Panią Karoliną Staworzyńską wybrali się na lodowisko Tor-Tor w Toruniu na rewię na lodzie „Przygody Sindbada Żeglarza”. Opowieść oparta na motywach baśni Bolesława Leśmiana, zachwyciła nas pięknymi dekoracjami, bajkowymi kostiumami i świetną oprawą muzyczną. Do tego efekty pirotechniczne i popisy na lodzie zawodowych łyżwiarzy spowodowały, że pełni wrażeń wróciliśmy do domów. Byliśmy zachwyceni wyjazdem, który na długo zostanie w naszej pamięci.

[322]

Dzień Edukacji Narodowej

18-10-2019 22:18, Autor: Monika Piątek-Pokucińska

Głównym punktem obchodów Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole była uroczysta akademia, zorganizowana 11 października o godz. 10.00 w sali gimnastycznej. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie Pani dyrektor, mgr Agnieszki Zielińskiej, która podziękowała za trud wkładany w codzienną pracę nauczycieli, współpracę oraz życzliwą atmosferę panującą w naszej szkole oraz złożyła życzenia wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Po wystąpieniu dyrektora szkoły, głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agata Sobieraj, która również pięknymi słowami podziękowała nauczycielom za ich codzienny trud w pracy dydaktycznej. Część artystyczną przygotowały dzieci z klasy II SP i III SP, które zostały przygotowane przez swoje wychowawczynie Panią mgr Agatę Masheimer i Panią mgr Monikę Piątek-Pokucińską. Mali artyści recytowali, na wesoło odgrywali scenki związane z życiem szkoły. Uroczystą akademię zakończył występ naszego absolwenta Patryka Pokucińskiego, który swoim śpiewem i grą na ukulele umilił nam moment, w którym nauczyciele i pracownicy obsługi obdarowani zostali podarunkami i życzeniami.

[321]

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY…

18-10-2019 21:55, Autor: Monika Piątek-Pokucińska

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. Każdego roku, uczniowie klas Szkoły Podstawowej i dzieci z oddziału przedszkolnego uczestniczą w spotkaniu z panem policjantem. W tym roku szkolnym celem spotkania było uświadomienie uczniom, jak ważne jest ich bezpieczeństwo. Nasz dzielnicowy Pan Dawid Kochmański opowiadał dzieciom o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach pieszo, rowerem, czy hulajnogą elektryczną, a w szczególności omówił zasady bezpiecznej drogi do i ze szkoły. Przypomniał również o korzyściach noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu bądź tornistrze. Przestrzegał również przed rozmowami z obcymi.

Na zakończenie odpowiadał na liczne pytania uczniów, którzy chcieli dowiedzieć się wszystkiego o bezpieczeństwie na co dzień.

Dziękujemy Panu D. Kochmańskiemu za bardzo pouczającą lekcję.

[320]

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

12-10-2019 09:24, Autor: Małgorzata Michalska

W piątek 4 października 2019 roku w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. To akcja edukacyjna, która ma zachęcać do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób.

Zgodnie z hasłem „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”, przystąpiliśmy do obchodów Święta. Uczniowie, wszyscy pracownicy szkoły, a także rodzice i opiekunowie uczniów podczas przerw mogli sprawdzić się ze stopnia opanowania tabliczki mnożenia, losując karteczki z pięcioma działaniami z koszyczka „egzaminatorów”. W nagrodę za bezbłędne rozwiązanie działań można było uzyskać certyfikat „Eksperta Tabliczki Mnożenia”, a także słodki upominek.

Jak co roku „egzaminatorzy” odwiedzili także Urząd Gminy w Dębowej Łące oraz Gminną Bibliotekę Publiczną. Wszyscy wykazali się świetną znajomością działań i dużym poczuciem humoru.

Obchody ŚDTM wywołały w uczniach wiele pozytywnych emocji, a przypomniane umiejętności przydadzą się z pewnością uczniom na lekcjach matematyki.

Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę.

[319]

Akcja głośnego czytania

08-10-2019 19:27, Autor: Katarzyna Żelazna

W poniedziałek 30 września nasza szkoła, jak co roku przystąpiła do akcji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania. W każdej klasie o godzinie 10.00 rozpoczęło się czytanie na głos wybranego przez klasę fragmentu książki. Nad wyborem książki do głośnego czytania czuwali przewodniczący klas, nauczyciele języka polskiego i wychowawcy. Organizatorem szkolnej akcji była biblioteka szkolna.

[318]

Wybory do SU

03-10-2019 23:01, Autor: Agata Masheimer

Dnia 25.09.2019r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Były one poprzedzone kampanią wyborczą. Kandydaci do Samorządu przygotowali bardzo ciekawe i oryginalne plakaty przedstawiające najważniejsze punkty swojego programu.
Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów wyłoniono następujące osoby do Zarządu SU:
Przewodniczący: Seweryn Andrzejewski
Zastępca przewodniczącego: Szymon Staniszewski
Sekretarz: Patryk Zacharski
Członkowie: Zofia Afelt, Miłosz Mrozek, Zofia Kułakowska, Anna Borucińska, Paweł Bliźniak, Vanessa Dąbrowska, Jakub Skica, Daria Studzińska, Dominik Skierkowski
Opiekun Samorządu Uczniowskiego – Agata Masheimer

[317]

Dzień Przedszkolaka

29-09-2019 18:35, Autor: Katarzyna Żelazna

Piątek 20 września był okazją do świętowania „Dnia Przedszkolaka”- w naszej szkole jest to święto dzieci uczęszczających do „zerówki”. Na dzieci w tym dniu czekało wiele atrakcji: konkursy, zabawy z balonami i tańce w pięknie udekorowanej na tą okazję sali. Po wspólnym, uroczystym śniadaniu rodzice przygotowali dla dzieci słodkie niespodzianki: przepyszny tort, ciasteczka, rogaliki i cukierki. Było tradycyjne „sto lat” i dmuchanie świeczek. W tym niezwykłym dniu odwiedziła świętujących pani dyrektor Agnieszka Zielińska, która wraz z życzeniami wręczyła każdemu dziecku słodką niespodziankę.

[316]

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

11-09-2019 13:10, Autor: Karolina Staworzyńska

2 września w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Dębowej Łące zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i rodzice aby rozpocząć nowy rok szkolny 2019/2020. Uroczystość poprowadzili uczniowie z klasy VII z wychowawcą panem Leszkiem Gielniakiem. Za oprawę muzyczną odpowiedzialne były panie: Agata Meshaimer i Maria Ziółkowska. Uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego dokonała Dyrektor Szkoły- pani Agnieszka Zielińska. Po przemówieniu Dyrektora Szkoły i zakończeniu części oficjalnej uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych. W nowym roku szkolnym 2019/2020 życzymy uczniom oraz nauczycielom wielu sukcesów i satysfakcji.

[315]

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20

31-08-2019 10:55, Autor: Agnieszka Zielińska

Rozpoczęcie roku szkolnego dnia 02.09.2019r. o godzinie 9:15 na nowej sali gimnastycznej. Msza Święta o godzinie 8:15 w Filialnym Kościele w Dębowej Łące. Przywóz uczniów na godzinę 8:10 do szkoły.

[314]
Dodatkowe informacje
Kalendarz


Dziś jest:
18.11.2019 r.

Jest to:
322
dzień roku.

Imieniny:
Klaudyny, Romana, Tomasza;


Licznik gości

Licznik gości
Jesteś gościem nr

22177

Dziękujemy za wizytę
i zapraszamy ponownie.